Music – संगीत

संगीत

बाबाजी दाते कला आणि वाणिज्य महाविद्यालयात संगीत विभागाची सुसज्ज अशी प्रयोगशाळा आहे.  वरिष्ट व कनिष्ठ या दोन्ही महाविद्यालयात संगीत विषय शिकविला जातो. संगीत विषयाच्या प्रात्यक्षीकाकरिता सर्व संगीत साधने उपलब्ध आहेत.

सर्व विद्यार्थ्यांना तज्ञ शिक्षकांद्वारे संगीताचे मार्गदर्शन केले जाते. सध्या महाविद्यालयात संगीत विभागात ५ शिक्षक व १ तबलावादक कार्यरत असून वरिष्ट महाविद्यालयात १३० विद्यार्थी संगीताचे शिक्षण घेत आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयात २ शिक्षक संगीत विषय शिकवितात.

प्रत्येक वर्गाकरिता स्वतंत्र वर्गखोल्या असून थियरी व प्रात्यक्षीक शिकविले जाते. महाविद्यालयीन क्षेत्रात व इतर सांस्कृतिक क्षेत्रात महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे योगदान सतत असते.

विद्यापीठाच्या गुणवत्ता यादीत आपल्या महाविद्यालाचे विद्यार्थ्यानिनी स्थान मिळविलेले आहे. तबला, पेटी व इतर साहित्य संगीत विभागात उपलब्ध आहे.

महाविद्यालयाच्या प्रत्येक कार्यक्रमात संगीत विभाग सहभाग नोंदवत असतो.

Top