बाबाजी दाते कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय, यवतमाळ 

Babaji Datey Kala & Vanijya Mahavidyalaya, Yavatmal

(वाणिज्य महाविद्यालय, यवतमाळ ट्रस्ट रजि. क्र. ई-३२ द्वारा संचालित)

NAAC Accredited B++ Grade with CGPA 2.82

Research Papers 2019-2020

Sr.
No.
Name of Teacher Title of the paper
1 Prof. Dr. Snehal S. Dahale भारतीय संगीतातील स्थित्यंतरे
2 Prof. Dr. Kalpana Deshmukh Availability of the Basic Educational Infrastructure and Geographical Analysis of its catchment Area Yavatmal District
3 Prof. Dr. Kalpana Deshmukh Growth Rate of Urbanisation Study of Yavatmal District
4 Prof. Dr. Kalpana Deshmukh भौगोलिक संसाधने आणि आर्थिक विकास
5 Prof. Dr. Kalpana Deshmukh यवतमाळ जिल्ह्यातील किशोर वयोगटाच्या लिंग गुनोत्ताराचा भौगोलिक अभ्यास
6 Prof. Dr. Smita Shende नाविन्यपूर्ण प्रतिमासृष्टी सौदर्य
7 Prof. Dr. Smita Shende यशवंत मनोहरांचे प्रेमकाव्य एक काव्यपौर्णिमा
8 Prof. Dr. Smita Shende सांस्कृतिक महामाता  कारुण्यमय जीवनदर्शन
9 Prof. Dr. Pradeep D. Darware २१ व्या शतकातील भारतीय शेती पुढील आव्हाने
10 Prof. Dr. Pradeep D. Darware अर्थव्यवस्थेच्या विकासात सरकारची भूमिका
11 Prof. Dr. Pradeep D. Darware कृषी क्षेत्रावर होणाऱ्या परिणामाचे विश्लेषण
12 Prof. Dr. Haridas M. Dhurve E-commerce Role of E-Commerce In Business
13 Prof. Dr. T. K. Kanthale Mahilonnati in Rashtrasanta’s Gramgeeta A way to Upliftment for Women
14 Prof. Dr. T. K. Kanthale New Trends in English Language and Literature
15 Prof. Dr. Sachin S. Jaiswal Use of Social Media in Education Positive and Negative Impact of the Student
 16 Prof. Dr. Prashant Z. Bagade The Contribution of Media In Indian Music
17 Prof. Dr. Prashant Z. Bagade डॉ. अशोक रानडे यांचे सांगीतिक  व्यक्तिमत्व एक विचार
18 Prof. r. Amol S. Raut कशी करावी ऑनलाईन विक्रीची सुरुवात
19 Prof. Dr. Amol S. Raut पश्चिम विदर्भातील इतर मागासवर्गीयांच्या विकासाचा महामेरू – ओबीसी महामंडळ
20 Prof. Dr. Ravijeet Gawande Comparative study of Sports Interest and Motivation between Sports Persons and Non-Sports Persons of Amravati University
21 Prof. Dr. Ravijeet Gawande Comparative Study of Computer Application Knowledge Among Various Professional Education Students.
22 Prof. Dr. Ravijeet Gawande Relationship of Selected Personality Traits and Attitude of College Students Towards Yoga