बाबाजी दाते कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय, यवतमाळ 

Babaji Datey Kala & Vanijya Mahavidyalaya, Yavatmal

(वाणिज्य महाविद्यालय, यवतमाळ ट्रस्ट रजि. क्र. ई-३२ द्वारा संचालित)

NAAC Accredited B++ Grade with CGPA 2.82

Research Papers 2020-2021

Research Paper 2020-2021

Sr.
No.
Name of Teacher Title of the paper
1 Dr.V.D. Kulkarni ख्यालगायन के मुलस्त्तोत (उपज ) तथा उसका विकास
2 Prof. Dr. Kalapana Deshmukh यवतमाळ जिल्हातील कामगारांच्या संख्येचे भौगोलिक विश्लेषण
3 Prof. Dr. Kalapana Deshmukh भौगोलिक दृष्टीकोनातून कोविड -१९ च्या पार्श्वभूमीवर लोकसंख्या स्थलांतर :एक अभ्यास
4 Prof. Dr. Kalapana Deshmukh ग्रामिणीकरण आणि गावामधील अंतर संसाधन प्रबंधन एंव रणनीती एक भौगोलिक विश्लेषण
5 Prof. Dr. Smita shende पत्रप्राजक्त: विचारसौंदर्याचे अद्भुत लेणे
6 Prof. Dr. Smita shende नाविन्यपूर्ण अध्यात्मिक भूमिका
7 Prof. Dr. Smita shende आंबेडकरी विचारकाव्य एक विहंगमावलोकन
8 Prof. Dr. Smita shende विद्रोही चिंतन व्यक्त करणारे काव्यलण
9 Prof. Dr. Smita shende विचारसौंदर्याचे दर्शन घडविणारे प्रवासवर्णन 
10 Prof. Dr. Pradeep D. Darware कोविड -१९ आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने
11 Prof. Dr. Pradeep D. Darware महिला सशक्तीकरण – एक दृष्टीकोन
12 Prof. Dr. T. K. Kanthale Vijay Tendulkar And His Significant Contribution To Marathi Theatre
13 Prof. Dr. Sachin S. Jaiswal Application of Experimental and Historical Methods Of Teaching In Political Science
14 Prof. Dr. Sachin S. Jaiswal Environment Protection under Constititional Framework of India
15 Prof. Dr. Prashant Z. Bagade पंडित वि. ना. भातखांडे यांचे सांगीतिक योगदान – एक विचार
16 Prof. Dr. Prashant Z. Bagade आध्यात्म व धर्म संस्कृती के शिक्षण में संगीत का महत्त्व
17 Prof. Joshi sir धुपद की उत्पत्ति एंव विकास
18 Prof. Dr. Amol S. Raut पश्चिम विदर्भातील इतर मागासवर्गीयांच्या विकासात महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाचे योगदान
19 Prof. Dr. Amol S. Raut कोविड-१९ चा भारतीय उद्योगावर झालेला परिणाम
20 Prof. Dr. Ashalata Asutkar मराठी दलित साहित्य
21 Prof. Dr. Dahale madam संगीताच्या विकासात आणि जागतिकीकरणात आधुनिक तंत्रज्ञानाचे योगदान
22 Prof. Dr. . Raveejit Gawande Comparative Study of Computer Application Knowledge Among Various Professional Education Students
23 Prof. Dr.     . Raveejit Gawande Contemporary Approaches and Application in Physical Education And Sports Sciences
24 Prof. Dr. Sachin Telkhade BENEFITS OF LIFE VALUES IN CONTEMPORARY SOCIAL SYSTEM
25 Prof. Dr. Sachin Telkhade ERIC SEGAL’S “LOVE AND ITS AND ITS POPULARITY: A CRITICAL STUDY
26 Prof. Dr. Vaishali mesharam मानवी जीवनात पोशांची भूमिका – एक चिंतन