बाबाजी दाते कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय, यवतमाळ 

Babaji Datey Kala & Vanijya Mahavidyalaya, Yavatmal

(वाणिज्य महाविद्यालय, यवतमाळ ट्रस्ट रजि. क्र. ई-३२ द्वारा संचालित)

NAAC Accredited B++ Grade with CGPA 2.82

2014-15

2014-15

अ.क्र. विद्यार्थाचे नाव प्रोजेक्ट रिपोर्टचा विषय मार्गदर्शक
1 कु. कविता साहेबराव वड्डे यवतमाळ शहरातील उषा कुलर कंपनीच्या आर्थिक स्थितीचे अध्ययन प्रा हरिदास धुर्वे
2 कु. कांचन रमेशराव पजगाडे राजलक्ष्मी मल्टीस्टेट क्रेडीट –को-ऑपरेटीव्ह सोसा.ली.(र.नं. ५४४) शाखा यवतमाळ (महा) च्या वित्तिय प्रणालीचे अध्ययन प्रा हरिदास धुर्वे
3 आशिष अंबादास नवखरे बाभुळगाव जिल्हा येथील टपाल कार्यालयातील पी.एल.आय. (Post Life Insurace) योजना व इतर सेवेंचे आर्थिक स्थितीचे अध्ययन प्रा हरिदास धुर्वे
4 संतोष जगदिश जैस्वाल आर्णी शहरातील एच.पी. गँस एजन्सीच्या आर्थिक स्थितीचे अध्ययन प्रा हरिदास धुर्वे
5 कु.श्रद्धा शेषराव नगराळे यवतमाळ शहरातील भारतीय जीवन निगमातील अभिकर्त्यांचा आर्थिक स्थितीचे अध्ययन प्रा हरिदास धुर्वे
6 कु. योगिता देविदास नखाते आर्णी शहरातील अचल कॅटरिंगच्या आर्थिक स्थितीचे अध्ययन प्रा हरिदास धुर्वे
7 कु. आशा संभाजी वाघ तळेगाव (शा.पं.) जि. वर्धा येथील C-DET. EXPLOSIVE CO. PVT. LTD. येथील रोजगार निर्मितीचे अध्ययन प्रा हरिदास धुर्वे
8 सुयोग राजू झिलपिलवार यवतमाळ शहरातील विजय ट्रेडींग कंपणीच्या आर्थिक स्थितीचे अध्ययन प्रा.अमोल राऊत
9 अमर रमेशराव विरूळकर यवतमाळ शहरातील रेडीमेड कापडांच्या दुकानात काम करणाऱ्या मुलींच्या आर्थिक स्थितीचे अध्ययन प्रा.अमोल राऊत
10 पुजा दत्तात्रय पडोळे साईनाथ मोबाईल ग्यालरी आणि रिपेरींग सेंटर, यवतमाळ. यांचे आर्थिकस्तिथीचे अध्ययन डॉ. प्रदीप दरवरे
11 शेख जावेद शेख राजू यवतमाळ शहारातील रानडे बेकरी व्यापाराच्या आर्थिक स्थितीचे अध्ययन डॉ. प्रदीप दरवरे
12 स्नेहल कृष्णराव जिरापुरे यवतमाळ जिल्हा महिला सहकारी बँक यवतमाळ शाखेचे कर्ज वितरण कार्याचे मूल्यमापन डॉ. प्रदीप दरवरे
13 भाग्यश्री गौतम खडसे सौंदर्य प्रसाधनाचे जाहिरातीचा ब्युटी पार्लर व्यवसायावर झालेल्या आर्थिक परिणामाचा अभ्यास डॉ. प्रदीप दरवरे
14 विना सुभाषराव राउत यवतमाळ बस डेपोच्या आर्थिक स्थितीचे अध्ययन डॉ. प्रदीप दरवरे
15 मृग्नयनीभानुदास्जी देव्हारे दीपक ओईल मिल , नेर, जि. यवतमाळ यांच्या आर्थिक स्थितीचे अध्ययन डॉ. प्रदीप दरवरे