बाबाजी दाते कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय, यवतमाळ 

Babaji Datey Kala & Vanijya Mahavidyalaya, Yavatmal

(वाणिज्य महाविद्यालय, यवतमाळ ट्रस्ट रजि. क्र. ई-३२ द्वारा संचालित)

NAAC Accredited B++ Grade with CGPA 2.82

Research Papers 2016-2017

Sr.
No.
Name of Teacher Title of the paper
1 Dr. V. D. Kulkarni संगीत आणि साहित्य
2 Prof. Dr. Manik N. Mehere राष्ट्रसंतांचा सांगीतिक दृष्टीकोन
3 Prof. S. S. Dahale भावगीताची वाटचाल
4 Prof. S. S. Dahale राष्ट्रसंतांचा सांगितीक दृष्टीकोन
5 Prof. S. S. Dahale वर्तमान युग मे घरानो की आवश्यकता
6 Prof. S. S. Dahale संगीत आणि माध्यम कला आकाशवाणी
7 Prof. Dr. Pradeep D. Darware नोटबंदीचे कृषी क्षेत्रावरील परिणाम
8 Prof. Dr. Pradeep D. Darware रोकडविरहित अर्थव्यवस्था आणि त्याचे परिणाम
9 Prof. Dr. Pradeep D. Darware वस्तू व सेवा कर प्रणालीचे अर्थव्यवस्थेवरील संभाव्य परिणाम
10 Prof. Dr.
H.M. Dhurve
Rural development programms in
India
11 Prof. Dr. H.M. Dhurve Popularity of Internet Banking
12 Prof. Dr. H.M. Dhurve इंटरनेटच्या माध्यमातुन थेट रोख हस्तांतरण योजनेचे अध्ययन
13 Prof. Dr. H.M. Dhurve बाल कामगार (प्रतिबिंब) आणि विनियमन अधिनियम १९८६ आणि सुधारित कायदा २०१६ ची आवश्यकता
14 Prof. Dr. H.M. Dhurve राष्ट्रीय कौशल्य विकास अभियान
15 Prof. Dr. H.M. Dhurve लघु बँका-पेमेंट बँका
16 Prof. Dr. H.M. Dhurve विदेशी गुंतवणुकीचा भारतात किरकोळ व्यापार क्षेत्रावर आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
17 Prof. T.K. Kanthale Life Education in Gramgeeta
18 Prof. T.K. Kanthale संपादकीय
19 Dr.Sachin S. Jaiswal Empowerment of women & girls Education
20 Prof.
Prashant Z. Bagde
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचे खंजेरी भजनाद्वारे सांगीतिक योगदान
21 Prof.
Prashant Z. Bagde
मानव जिवन मे संगीत की भूमिका
22 Prof. D.S. Joshi राष्ट्रसंताचे शिक्षण विषयक विचार
23 Prof. D.S. Joshi पार्श्वसंगीत
24 Prof. A.S. Raut Make In India- एक दृष्ट्रीकोन
25 Prof. A.S. Raut Review of FDI in Indian Economics
26 Prof. A.S. Raut इंटरनेट बँकिंगची लोकप्रियता
27 Prof. A.S. Raut भारताच्या विकासात सेवाक्षेत्राचा प्रभाव
28 Prof. A.S. Raut भारतीय अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राचे योगदान
29 Prof. A.S. Raut भारतीय शेतीची उत्पादकता
30 Prof. A.S. Raut महाराष्ट्रातील औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासाकरीता शासनाची भुमिकी
31 Prof. A.S. Raut रीओ ओलेम्पिक भारतीय संघाचे
आर्थिक मुल्यांकन
32 Prof. Ashalata Asutkar र. वा. दिघे ग्रामीण कादंबऱ्याचे मराठी साहित्यातील योगदान
33 Dr.Ravijeet Onkarrao Gawande A study interest towards sports participation with relation to socioeconomic status
34 Dr. Ravijeet Onkarrao Gawande Importance of youga and dite on modern life style