बाबाजी दाते कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय, यवतमाळ 

Babaji Datey Kala & Vanijya Mahavidyalaya, Yavatmal

(वाणिज्य महाविद्यालय, यवतमाळ ट्रस्ट रजि. क्र. ई-३२ द्वारा संचालित )

Instructions for Admissions

प्रवेशासंबंधी सूचना

विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी प्रवेशासंबंधीच्या खालील सूचना काळजीपूर्वक वाचाव्या.

 • इ.११ वी ते पदव्युत्तर अशा सर्व अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाकरिता dateycollege.edu.in या संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाईन पद्धतीने प्रवेश-पूर्व अर्ज भरावा.
 • ऑनलाईन प्रवेशपूर्व अर्जाचे शुल्क (महाविद्यालयाच्या माहितीपत्रकासह) रु.१००/-  आहे. हे शुल्क डिजिटल पद्धतीने (कार्ड पेमेंट/पेटीएम पेमेंट) भरता येईल.  डिजिटल पद्धतीने शुल्क भरणे शक्य नसल्यास कार्यालयात रु. १००/- रोख भरावे व पावती घ्यावी..
 • महाविद्यालयाचे शुल्क भरून प्रवेश निश्चित केल्यानंतर कोणत्याही कारणास्तव ते शुल्क परत मिळणार नाही.
 • विद्यापीठ परीक्षेचे शुल्क विद्यापीठाच्या नियमानुसार नंतर देय राहील.

प्रवेशअर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रेः

 • ऑनलाईन प्रवेश-पूर्व अर्जाची प्रिंट केलेली प्रत व १०० रुपये भरल्याची पावती
 • इ. १०वी चे (कनिष्ठ महाविद्यालयातील किंवा एचएससी व्होकेशनलच्या प्रवेशाकरिता) आणि इ. १२वी चे उत्तीर्णता प्रमाणपत्र आणि गुणपत्रिकेची मूळ प्रत आणि एक स्व-स्वाक्षरीकृत (सेल्फ अटेस्टेड) प्रत. कागदपत्रांची सत्यता पडताळणी झाल्यानंतर मूळ गुणपत्रिका परत करण्यात येईल.
 • शाळा/महाविद्यालय सोडल्याचा दाखला (ट्रान्सफर सर्टिफिकेट) मूळ प्रत आणि एक स्व-स्वाक्षरीकृत (सेल्फ अटेस्टेड) प्रत. प्रवेश निश्चित झाल्यास सदर दाखल्याची मूळ प्रत परत मिळणार नाही.
 • SC/ST/SBC/VJNT/OBC/EBC च्या विद्यार्थ्यांनी कास्ट सर्टिफिकेटची मूळ प्रत आणि एक स्व-स्वाक्षरीकृत (सेल्फ अटेस्टेड) प्रत सादर करावी. सत्यता पडताळणीनंतर मूळ प्रत परत केली जाईल.
 • पात्रता परीक्षा खाजगीरीत्या उत्तीर्ण केलेल्या विद्यार्थ्याने जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून शाळेचा दाखला व बोर्डाच्या प्रमाणपत्राची प्रमाणित मूळ प्रत जोडावी.
 • संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाव्यतिरिक्त अन्य विद्यापीठातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेशाचे वेळी प्रवजन प्रमाणपत्र (Migration Certificate) सादर करणे आवश्यक आहे.
 • विद्यार्थ्याचा पासपोर्ट आकाराचा अलीकडील रंगीत फोटो – २ प्रती