बाबाजी दाते कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय, यवतमाळ 

Babaji Datey Kala & Vanijya Mahavidyalaya, Yavatmal

(वाणिज्य महाविद्यालय, यवतमाळ ट्रस्ट रजि. क्र. ई-३२ द्वारा संचालित)

NAAC Accredited B++ Grade with CGPA 2.82

Research Papers 2014-2015

Sr. No. Name of Teacher Title of the paper
1 Dr.V.D. Kulkarni शास्त्रीय संगीत में बंदिश का महत्व
2 Dr.V.D. Kulkarni भारतीय संगीत क्षेत्रात संत मीराबाईचे योगदान
3 Dr.V.D. Kulkarni Music for Mental Health
4 Prof.Dr. Manik N. Mehere ख्यालगायकी-एक सौंदर्य प्रधान आणि सृजनशील गायन शैली
5 Prof.Dr. Manik N. Mehere बंधीश रचना – एक अध्ययन
6 Prof.Dr. Manik N. Mehere भक्ती आणि संगीत यांचा परस्पर संबंध
7 Prof.Dr. Manik N. Mehere भारतीय संगीतामध्ये स्त्री संतांचे योगदान
8 Prof.Dr. Manik N. Mehere मानसिक स्वाथ्य के लिये संगीत
9 Prof.Dr. Manik N. Mehere रेडीओ आणि संगीत
10 Prof.Dr. Manik N. Mehere वारकरी संप्रदायातील विचार प्रणाली, तत्व, कार्य आणि भक्ती संगीत
11 Prof.Dr. Manik N. Mehere विद्यमान संगीतात घराण्याचे महत्व
12 Prof.Dr. Manik N. Mehere शास्त्रीय संगीत वर्धनामध्ये संगीत शिक्षकांसमोरील आव्हाने
13 Prof.Dr. Manik N. Mehere संगीताच्या कलात्मक विकासामध्ये प्रभा अत्रे यांचे एक कलावंत आणि विचारवंत मणून योगदान
14 Prof. Dr. S. S. Dahale मन:शांती और संगीत एक अध्ययन
15 Prof. Dr. S. S. Dahale मराठी व्रते, सण-उत्सव, पारंपारिक खेळगाणी
16 Prof. Dr. S. S. Dahale समर्थ रामदास स्वामींचे सांगीतिक योगदान
17 Prof. Dr. Pradeep D. Darware जागतिकीकरण आणि भारतीय शेती
18 Prof. Dr. Pradeep D. Darware भारताच्या आर्थिक विकासात FDI ची भूमिका
19 Prof. Dr. Pradeep D. Darware भूदान आंदोलनाचे सामाजिक व आर्थिक परिणाम
20 Prof. Dr. H.M. Dhurve ग्रामीण विकासाकरिता सहकार व ग्रामीणआधारभूत संरचना
21 Prof. Dr. H.M. Dhurve सहकार चळवळ आणि महाराष्ट्र
22 Prof. Dr. H.M. Dhurve E-commerce in Indian
– A review
23 Dr. Sachin S. Jaiswal महिला सक्षमीकरण आणि महिला नेतृत्व
24 Prof. Prashant Z. Bagde Meera Bhajan Style and Specialities
25 Prof. D.S. Joshi ख्यालगायनात बंदिशीचे महत्त्व
26 Prof. A.S. Raut स्त्रीविषयक सुधारणाच्या संदर्भात समाज सुधारकांचे कार्य
27 Prof. A.S. Raut किरकोळ विक्री क्षेत्रावर विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचे परीणाम
28 Dr. Ashalata Asutkar मराठी संताचे संगीतातील योगदान
29 Dr. Ashalata Asutkar समाजसुधारकांचा इहवादी दृष्टीकोन