बाबाजी दाते कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय, यवतमाळ 

Babaji Datey Kala & Vanijya Mahavidyalaya, Yavatmal

(वाणिज्य महाविद्यालय, यवतमाळ ट्रस्ट रजि. क्र. ई-३२ द्वारा संचालित)

NAAC Accredited B++ Grade with CGPA 2.82

Arts – 11th & 12th

वर्ग 11आणि 12 - कला शाखा

वर्ग 11- कला शाखा

अनिवार्य विषय ऐच्छिक विषय (कोणतेही 4 विषय निवडावे)
1. इंग्रजी (English) 1. इतिहास किंवा अन्नशास्त्र (History/Food & Nutrition)
2. मराठी (Marathi) 2. समाजशास्त्र किंवा संस्कृत (Social Science/Sanskrit)
3. शारीरिक शिक्षण (Physical Edu.) 3. अर्थशास्त्र किंवा संगीत प्रात्यक्षिक (Economics/Music Practical)
4. पर्यावरण (Environment) 4. राज्यशास्त्र किंवा संगीत सिद्धांत (Political Science/Music Theory)
    5. भूगोल किंवा गृहव्यवस्थापन (Geography/Home Science)

वर्ग 12-कला शाखा

अनिवार्य विषय ऐच्छिक विषय (कोणतेही 4 विषय निवडावे)
1. इंग्रजी (English) 1. इतिहास किंवा बालविकासशास्त्र (History/Child Development)
2. मराठी (Marathi) 2. भूगोल किंवा वस्त्रशास्त्र (Geography/Textile)
3. शारीरिक शिक्षण (Physical Edu.) 3. अर्थशास्त्र किंवा संगीत सिद्धांत (Economics/Music Theory)
4. पर्यावरण (Environment) 4. राज्यशास्त्र किंवा संगीत प्रात्यक्षिक (Political Sc./Music Practical)
    5. समाजशास्त्र किंवा संस्कृत (Social Science/Sanskrit)

टीप - 11वी मध्ये घेतलेले विषयच पुढे 12वी मध्ये कायम राहतील.