बाबाजी दाते कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय, यवतमाळ 

Babaji Datey Kala & Vanijya Mahavidyalaya, Yavatmal

(वाणिज्य महाविद्यालय, यवतमाळ ट्रस्ट रजि. क्र. ई-३२ द्वारा संचालित)

NAAC Accredited B++ Grade with CGPA 2.82

Graduation – Arts

वरिष्ठ महाविद्यालय (कला शाखा)

कला विभागासाठी 2 अनिवार्य भाषा आणि ऐच्छिक विषयांच्या गटातून कोणतेही 3 विषय,
अशा एकूण 5 विषयांची निवड करावी.

अनिवार्य विषय 

1. इंग्रजी अनिवार्य (Compulsory English)
2. मराठी किंवा संस्कृत (Marathi Or Sanskrit)

ऐच्छिक विषयांचा गट (खालीलपैकी कोणतेही 3 विषय निवडावे)

1. राज्यशास्त्र किंवा गृहअर्थशास्त्र (Political Science OR Home Economics)
2. इतिहास किंवा भूगोल किंवा संस्कृत साहित्य (History OR Geography OR Sanskrit Literature)
3. इंग्रजी साहित्य किंवा मराठी साहित्य (English Literature OR Marathi Literature)
4. संगीत किंवा अर्थशास्त्र (Music OR Economics)