बाबाजी दाते कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय, यवतमाळ 

Babaji Datey Kala & Vanijya Mahavidyalaya, Yavatmal

(वाणिज्य महाविद्यालय, यवतमाळ ट्रस्ट रजि. क्र. ई-३२ द्वारा संचालित )

Junior College Professors

प्राध्यापकाचे नाव विषय
प्रा. श्रीमती उज्ज्वला वि. भालेराव गृहअर्थशास्त्र
प्रा. श्रीमती जयश्री सं. चापोरकर संगीत (पर्यवेक्षक)
प्रा. माधव प. सरकुंडे इंग्रजी
प्रा. डॉ. स्वाती म. जोशी संगीत
प्रा. रुकेश म. पंचभाई इंग्रजी/पर्यावरण
प्रा. डॉ. वैशाली व. बेडेकर संस्कृत/राज्यशास्त्र
प्रा. कु. आशा हो. गादे गृहअर्थशास्त्र
प्रा. डॉ. अर्चना म. पोटे समाजशास्त्र