बाबाजी दाते कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय, यवतमाळ 

Babaji Datey Kala & Vanijya Mahavidyalaya, Yavatmal

(वाणिज्य महाविद्यालय, यवतमाळ ट्रस्ट रजि. क्र. ई-३२ द्वारा संचालित)

NAAC Accredited B++ Grade with CGPA 2.82

Research Papers 2018-2019

Sr.
No.
Name of Teacher Title of the paper
1 Prof. P. S. Puranik वर्तन समस्यांचा बालकांच्या व्यक्तिमत्व विकासावर होणारा परिणाम
2 Dr. V. D. Kulkarni उपशास्त्रीय संगीतात ठुमरीचे योगदान
3 Dr. V. D. Kulkarni Digital युगात संगीताचे बदलते स्वरुप
4 Prof. Dr. Manik N. Mehere Music Education in Modern Times
5 Prof. Dr. Manik N. Mehere Role of Technology in Changing Social Life
6 Prof. S. S. Dahale उपशास्त्रीय संगीतात ठुमरीचे महत्व
7 Dr. K. A. Deshmukh Growth Rate of Urbanisation Study of Yavatmal District
8 Dr. K. A. Deshmukh Rural Tourism and alternative for agricultural uplift : Yavatmal District
9 Dr. K. A. Deshmukh पश्चिम विदर्भातील भूपृष्ट्ठाच्या
उंचसखलपणाचा पिकांच्या विविधतेवर होणारा परीणाम
10 Dr. K. A. Deshmukh यवतमाळ जिल्हा शिक्षण सक्षमतेचे अभीक्षेत्रीय प्रारुप
11 Dr. K. A. Deshmukh यवतमाळ जिल्ह्यातील किशोर वयोगटाच्या लिंगगुनोत्तराचा भौगोलिक अभ्यास
12 Dr. K. A. Deshmukh यवतमाळ जिल्ह्यातील रस्ते विकासाचा जैविविधतेवर होणारा परिणाम
13 Dr. Smita Shende आधुनिक मराठी साहित्यातील स्त्रीवाद
14 Prof. V. N. Talande भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील बदलते प्रवाह
15 Prof. Dr. Pradeep D. Darware Role of ICT in Commerce Education
16 Prof. Dr. Pradeep D. Darware The Trend of Online Shopping in 21st Century
17 Prof. Dr. Pradeep D. Darware महिलांच्या आर्थिक विकासात सहकार क्षेत्राचे योगदान
18 Prof. Dr. H. M. Dhurve A Study of Industrial Development thought 10th Five Years Plan MIDCs of Western Vidarbha Region
19 Prof. Dr. H. M. Dhurve A Study the Effectiveness ofict in the Higher Education of Amravati Division Researchers
20 Prof. Dr. H. M. Dhurve E-Business Opportunities and Challenges
21 Prof. Dr. H. M. Dhurve राष्ट्रीय कौशल्य विकास अभियान भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याचा भगीरथ प्रयत्न
22 Prof. Dr. H. M. Dhurve सायबर गुन्हेगारी डिजिटल समाजाचा नवा धोका
23 Prof. T. K. Kanthale Interview : an Important Component in Languages
24 Prof. T. K. Kanthale Significance of Reading Method
25 Prof. T. K. Kanthale The Power of Service (Seva Samarthya)
26 Dr. Sachin S. Jaiswal Impact of demonatization on different sector of society
27 Prof. Prashant Z. Bagde राष्ट्रसंताचा संगीत विषय दृष्टीकोन
28 Prof. Prashant Z. Bagde ललित कलेमध्ये सर्वोच्च कला संगीत एक विचार
29 Prof. Prashant Z. Bagde Roll of Technology in Modern Indian Music
30 Prof. D. S. Joshi शास्त्रीय संगीतातील उपशास्त्रीय गीत प्रकारात ठुमरीचे महत्व
31 Prof. A. S. Raut अध्ययन आणि अध्यापनात माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाची (ICT) भूमिका
32 Prof. A. S. Raut अर्थव्यवस्थेला रोकड विरहीत करतांना भारताच्या वाटचालीची दिशा
33 Prof. A. S. Raut ई-गव्हर्नन्सचे नवे पर्व
34 Prof. A.S. Raut ऑनलाईन मार्केटिंग नव उद्योजकांना संधी
35 Prof. A. S. Raut व्यवसायाच्या सुदृढ विकासा करीता व्यावसायिक मूल्याचे महत्त्व
36 Prof. A. S. Raut स्वयंरोजगार आर्थिक विकासाचे मजबूत साधन
37 Prof. Ashalata Asutkar नीरजा च्या कवितेतून व्यक्त होणारे स्त्री संवेदन
38 Prof. Ashalata Asutkar आदिवासी साहित्य
39 Prof. Ashalata Asutkar महात्मा गांधी एक विचारवेध
40 Dr. Ravijeet O. Gawande A comparative study of flexibility and cardiovascular fitness between yoga and other sports person
41 Dr. Ravijeet O. Gawande Comparative study of selected psychological variables between handball and volleyball players
42 Dr. Ravijeet O. Gawande Comparative study of sports interest and self confidence between hockey and volleball players of yavatmal
43 Dr. Ravijeet O. Gawande Comparative study on selected physical fitness variables of inter collegiate basketball and football
44 Dr. Ravijeet O. Gawande comparative study on selected psycological variables of inter collegiate basketball and handball players
45 Dr. Ravijeet O. Gawande Effect of yogasanas and pranayama on physiological parameters of
Male