बाबाजी दाते कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय, यवतमाळ 

Babaji Datey Kala & Vanijya Mahavidyalaya, Yavatmal

(वाणिज्य महाविद्यालय, यवतमाळ ट्रस्ट रजि. क्र. ई-३२ द्वारा संचालित )

Senior College Professors

वरिष्ठ महाविद्यालय प्राध्यापक वर्ग

प्राध्यापकाचे नाव पदनाम/विषय
रिक्त पद सहाय्यक प्राध्यापक, संस्कृत
डॉ. सौ. स्मिता चं. शेंडे सहयोगी प्राध्यापक, मराठी
डॉ. आशालता म. आसुटकर सहाय्यक प्राध्यापक, मराठी
प्रा. विवेक श्री. देशमुख सहयोगी प्राध्यापक, इंग्रजी
प्रा. ताराचंद कि. कंठाळे सहाय्यक प्राध्यापक, इंग्रजी
रिक्त सहाय्यक प्राध्यापक, इतिहास
प्रा. विनोद ना. तलांडे सहाय्यक प्राध्यापक व विभाग प्रमुख, अर्थशास्त्र
डॉ. सचिन सु. जयस्वाल सहाय्यक प्राध्यापक व विभाग प्रमुख, राज्यशास्त्र
प्रा. डॉ. सौ. वर्षा ध. कुळकर्णी सहयोगी प्राध्यापक व विभाग प्रमुख, संगीत
प्रा. डॉ सौ. माणिक ना. मेहरे सहाय्यक प्राध्यापक, संगीत
प्रा. डॉ. स्नेहल सु. डहाळे सहाय्यक प्राध्यापक, संगीत
प्रा. प्रशांत झि. बागडे सहाय्यक प्राध्यापक, संगीत
प्रा. दत्तात्रेय शं. जोशी सहाय्यक प्राध्यापक, संगीत
प्रा. डॉ. कल्पना आ. देशमुख सहयोगी प्राध्यापक, भूगोल
प्रा. प्रेरणा सं. पुराणिक सहयोगी प्राध्यापक व विभाग प्रमुख, गृहअर्थशास्त्र
प्रा. डॉ. प्रदीप दा. दरवरे सहाय्यक प्राध्यापक व विभाग प्रमुख, वाणिज्य
प्रा. हरिदास मा. धुर्वे सहाय्यक प्राध्यापक, वाणिज्य
प्रा. अमोल स. राऊत सहाय्यक प्राध्यापक, वाणिज्य
प्रा. विजय भा. दीक्षित ग्रंथपाल
प्रा. डॉ. रविजीत ओ. गावंडे संचालक, शारीरिक शिक्षण